บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 14 มีนาคม 2567 คุณสายรุ้ง ลิวัลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสุกัญญา หงษาครประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ บุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม Orchid 2-4 ชั้น11 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท23ภาพถ่ายโดย PRswu 

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Read More »