Admin

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมาย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี Read More »

ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸

ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸 ระยะเลนส์ส่งผลกับภาพที่ได้แตกต่างกันทั้งในภาพมุมกว้าง มุมแคบ และการถ่ายภาพระยะไกลมากแต่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน ดังนั้นการเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะกับสถานการณ์ในการถ่ายภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อการเก็บภาพบรรยากาศได้อย่างครบถ้วน Image Masonry Title Image Masonry Description Read More

ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸 Read More »

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน”

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” วันที่ 26 มีนาคม 2567คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” จัดโดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพถ่ายโดย PRswu

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace)

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) วันที่ 22 มีนาคม 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านทาง Facebook Page PRswuสามารถรับชมได้ที่: https://fb.watch/qYCGYQrAfA/

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) Read More »

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 14 มีนาคม 2567 คุณสายรุ้ง ลิวัลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสุกัญญา หงษาครประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ บุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม Orchid 2-4 ชั้น11 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท23ภาพถ่ายโดย PRswu 

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Read More »

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics แนะนำหนังสือสอนใช้โปรแกรม จากสำนักหอสมุดกลาง มศว แนะนำการใช้โปรแกรม Abode พื้นฐานสำหรับงานกราฟิกครบวงจรไม่ว่าจะเป็น การสร้างชิ้นงานกราฟิกใน Illustrator การตกแต่งภาพด้วย Photoshop การออกแบบและจัดหน้าแผ่นพับด้วย Indesign โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบ แบ่งขั้นตอนย่อยสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริงข้อมูลหนังสือ : http://search.swu.ac.th/per…/f/1hfhn9m/ALEPH_MONO000447275ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️ Read More »

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา            สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้แก่นิสิตจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 15 มีนาคม 2567 โดยนิสิตเข้ารับการสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษาใน 2 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้และฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาตามความต้องการของตนเอง             สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตโดยการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมการทำงานเฉพาะทาง ได้แก่ การถ่ายรูปด้วยกล้อง DSLR โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro และโปรแกรมออกแบบ Adobe Illustrator เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงทฤษฎีและกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง นิสิตที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ได้ร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในลักษณะงานนั้น เช่น การผลิตสื่อในลักษณะการออกกอง การควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ขนาดใหญ่ การบริการระบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ การออกแบบกราฟิก การผลิตสื่ออนิเมชันกราฟิก และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทำงานจริงและเกิดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ   Image Masonry Title Image

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา Read More »

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถบริหารงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารระดับและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ณ ห้องคริสตัล 3 – 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) Read More »

📷💡กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน”

📷💡กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 -12.00 น. หัวข้ออบรม ➞ วิธีการตั้งค่ากล้องมือถือสำหรับการถ่ายภาพติดบัตร ➞ การจัดแสง ➞ การเตรียมฉากหลัง ➞ การตัดต่อตกแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชัน Snapseed แบบประเมินความพึงพอใจ : https://forms.gle/bJAaMcWYoXNTna1R7 #ทีมมศว #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #CEMT

📷💡กิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” Read More »

วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ

‼️ แจ้งเตือน วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ แจ้งเตือน วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom สามารถสมัครกันเข้าได้เลยครับ หรือรับชมไลฟ์สดผ่านทางเพจ CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว) ลงทะเบียนคลิกลิงก์ >> https://forms.gle/oHy7SVDimaNcbXvK6 <<#Office #STUDIO #CEMTSWU #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว

วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ Read More »

Scroll to Top