💪📸 ถ่ายภาพให้มีพลัง : The power of image

💪📸 ถ่ายภาพให้มีพลัง : The power of image
📕 แนะนำหนังสือสอนถ่ายภาพ จาก สำนักหอสมุดกลาง มศว
📕 เทคนิคการถ่ายภาพให้ สวย มีพลัง ดึงดูดความสนใจพร้อม 60 แนวคิดในการถ่ายภาพ โดยมีภาพตัวอย่างทั้งภาพวิวและภาพบุคคล ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำเทคนิคไปใช้ในการถ่ายภาพได้เลย
ข้อมูลหนังสือ : https://shorturl.at/tvDES
ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว
#มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาฯ #ทีมมศว #SWU74 #SWU #libswu
Scroll to Top