บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี คณะสังคมศาสตร์

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี คณะสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คณะสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ชั้น 7 อาคาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี คณะสังคมศาสตร์ Read More »