#ทีมมศว #คุณงามความดีศรีนครินทร์66 #swuผู้เกษียณ #ผู้เกษียณอายุ #มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #SWU #CEMT

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี 2566

🤗 🙏 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี 2566

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี 2566 Read More »

วีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

วีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566 https://www.youtube.com/watch?v=jM7soQBZJcMวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566ผลิตโดย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566 Read More »

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานของทีมงานสำนักสื่อฯ งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี

ภาพบรรยากาศงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี 2566 ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานของทีมงานสำนักสื่อฯงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปีวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566ชั้น 4 อาคารวิจัยนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานของทีมงานสำนักสื่อฯ งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี Read More »

Scroll to Top