#ทีมมศว #งบประมาณ #ประสิทธิภาพ #ดีเด่น #มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #SWU #CEMT

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี

สำนักสื่อฯร่วมแสดงความยินดีกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี Read More »

โครงการพิธี 3 ศาสนา มหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

โครงการพิธี 3 ศาสนา มหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ                        วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ เข้าร่วมโครง และให้บริการถ่ายทอดสดพิธี 3 ศาสนา มหามงคล                      เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ณ โถงชั้น 1

โครงการพิธี 3 ศาสนา มหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ Read More »

สำนักสื่อฯรับรางวัลบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพดีเด่นจากฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

สำนักสื่อฯรับรางวัลเกียรติบัตรผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ปี2566 วันที่ 25 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลในฐานะหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีระดับประสิทธิภาพอยู่ที่ “ดีเด่น” จากฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักสื่อฯรับรางวัลบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพดีเด่นจากฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม Read More »

Scroll to Top