#มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 วันที่ 2 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้ให้การต้อนรับคณะในโอกาสนี้ นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และให้ข้อมูลภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 160 ปี และมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างรอบด้าน โดยมีข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมบรรยายสรุปให้แก่คณะเกี่ยวกับภารกิจและการบริหารงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ความร่วมมือกับสิงคโปร์ในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและภารกิจด้านการกงสุล#กระทรวงการอุดมศึกษา #อว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #ทีมมศว 

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้ วันที่ 3 เมษายน 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้การพูดเชิงสร้างสรรค์ ElectricTalk หัวข้อ เราจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ณ ชั้น5 อาคาร19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านทาง Facebook Page หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง “ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้า”แนะนำบริการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีบริการให้ อาจารย์ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก สามารถขอใช้งานหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ และระบบถ่ายทอดสด (Live Stream) ได้แล้ววันนี้สนใจ Inbox มาได้เลยครับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาอาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้ Read More »

ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸

ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸 ระยะเลนส์ส่งผลกับภาพที่ได้แตกต่างกันทั้งในภาพมุมกว้าง มุมแคบ และการถ่ายภาพระยะไกลมากแต่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน ดังนั้นการเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะกับสถานการณ์ในการถ่ายภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อการเก็บภาพบรรยากาศได้อย่างครบถ้วน Image Masonry Title Image Masonry Description Read More

ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸 Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace)

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) วันที่ 22 มีนาคม 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านทาง Facebook Page PRswuสามารถรับชมได้ที่: https://fb.watch/qYCGYQrAfA/

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) Read More »

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics แนะนำหนังสือสอนใช้โปรแกรม จากสำนักหอสมุดกลาง มศว แนะนำการใช้โปรแกรม Abode พื้นฐานสำหรับงานกราฟิกครบวงจรไม่ว่าจะเป็น การสร้างชิ้นงานกราฟิกใน Illustrator การตกแต่งภาพด้วย Photoshop การออกแบบและจัดหน้าแผ่นพับด้วย Indesign โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบ แบ่งขั้นตอนย่อยสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริงข้อมูลหนังสือ : http://search.swu.ac.th/per…/f/1hfhn9m/ALEPH_MONO000447275ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️ Read More »

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา            สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้แก่นิสิตจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 15 มีนาคม 2567 โดยนิสิตเข้ารับการสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษาใน 2 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้และฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาตามความต้องการของตนเอง             สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตโดยการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมการทำงานเฉพาะทาง ได้แก่ การถ่ายรูปด้วยกล้อง DSLR โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro และโปรแกรมออกแบบ Adobe Illustrator เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงทฤษฎีและกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง นิสิตที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ได้ร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในลักษณะงานนั้น เช่น การผลิตสื่อในลักษณะการออกกอง การควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ขนาดใหญ่ การบริการระบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ การออกแบบกราฟิก การผลิตสื่ออนิเมชันกราฟิก และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทำงานจริงและเกิดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ   Image Masonry Title Image

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา Read More »

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถบริหารงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารระดับและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ณ ห้องคริสตัล 3 – 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) Read More »

วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ

‼️ แจ้งเตือน วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ แจ้งเตือน วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom สามารถสมัครกันเข้าได้เลยครับ หรือรับชมไลฟ์สดผ่านทางเพจ CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว) ลงทะเบียนคลิกลิงก์ >> https://forms.gle/oHy7SVDimaNcbXvK6 <<#Office #STUDIO #CEMTSWU #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว

วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ Read More »

ทำสไลด์นำเสนอด้วยโปรแกรมไหนดี❓ ที่นี่มีคำตอบ❗ มาดูความแตกต่างของ 4️⃣ โปรแกรมยอดนิยมกัน

ทำสไลด์นำเสนอด้วยโปรแกรมไหนดี❓ ที่นี่มีคำตอบ❗ มาดูความแตกต่างของ 4️⃣ โปรแกรมยอดนิยมกัน

ทำสไลด์นำเสนอด้วยโปรแกรมไหนดี❓ ที่นี่มีคำตอบ❗ มาดูความแตกต่างของ 4️⃣ โปรแกรมยอดนิยมกัน Read More »

ความแตกแต่งระหว่าง RGB❤️💚💙และ CMYK🩵🩷💛🖤

ความแตกแต่งระหว่าง RGB❤️💚💙และ CMYK🩵🩷💛🖤 https://www.youtube.com/watch?v=c1gCjVTAi94&t=7s เรื่องที่มือใหม่สายกราฟิกควรรู้✔️ การตั้งค่าสี RGB และ CMYK ที่ได้ยินกันบ่อยๆ มีความแตกต่างกันอย่างไรและเหมาะกับงานประเภทไหนบ้าง❓

ความแตกแต่งระหว่าง RGB❤️💚💙และ CMYK🩵🩷💛🖤 Read More »

Scroll to Top