#สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว

สำนักสื่อฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา

สำนักสื่อฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา W E A R E H I R I N Gมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานหลายอัตราอัปเดต 1 เมษายน 2567สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา• ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตราร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ มศว และพร้อมเติบโตไปด้วยกันสมัครงาน มศว ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่ >> http://recruit.swu.ac.th

สำนักสื่อฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา Read More »

สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ “สถานที่ฝึกงาน”

สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ “สถานที่ฝึกงาน” CEMT SWU เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ”สถานที่ฝึกงาน”• ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้• ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เน้นการสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้กับนิสิตและนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยฝึกประสบการณ์ตรงกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมการทำงานเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตและนักศึกษา ตลอดจนเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนสมัครติดต่อสอบถามข้อมูลการฝึกงานเพิ่มเติมโทร 02-649-5000 ต่อ 15045

สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ “สถานที่ฝึกงาน” Read More »

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมาย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี Read More »

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน”

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” วันที่ 26 มีนาคม 2567คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” จัดโดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพถ่ายโดย PRswu

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” Read More »

บรรยากาศการถ่ายทำสื่อด้วยระบบ Virtual Studio แก่นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

📸🎬 บรรยากาศการถ่ายทำสื่อด้วยระบบ Virtual Studio แก่นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🎬 📸

บรรยากาศการถ่ายทำสื่อด้วยระบบ Virtual Studio แก่นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Read More »

Scroll to Top