#สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานใหม่

สำนักสื่อฯ ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงาน มศว วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรูปแบบใหม่บุคลากรและผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานใหม่สามารถเข้ากรอกแบบฟอร์ม จองวันและเวลาที่สะดวกเพื่อถ่ายรูป ณ สตูดิโอ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น1 อาคาร 14 อาคาร เทา-แดง ได้ตามลิงก์ที่แนบลิ้งก์แบบฟอร์ม >> https://shorturl.at/wDY88สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาพร้อมให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีการศึกษา และให้คำปรึกษาด้านโสตฯ.อาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7

ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานใหม่ Read More »

เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน”

📢 เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้ ➞ วิธีการตั้งค่ากล้องมือถือสำหรับการถ่ายภาพติดบัตร ➞ การจัดแสง ➞ การเตรียมฉากหลัง ➞ การตัดต่อตกแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชัน Snapseed วิทยากร คุณกิตติพงศ์ อินทรพานิช นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และคุณวิชัยยุทธ ทองมาก นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ช่องทางออนไลน์ : Zoom วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 -12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://forms.gle/oHy7SVDimaNcbXvK6 เข้าร่วมทาง Zoom https://us02web.zoom.us/j/86479055734 Meeting ID: 864 7905 5734 หรือ

เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน” Read More »

สำนักสื่อฯ ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงาน มศว

สำนักสื่อฯ ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงาน มศว วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรูปแบบใหม่บุคลากรและผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานใหม่สามารถเข้ากรอกแบบฟอร์ม จองวันและเวลาที่สะดวกเพื่อถ่ายรูป ณ สตูดิโอ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น1 อาคาร 14 อาคาร เทา-แดง ได้ตามลิงก์ที่แนบลิ้งก์แบบฟอร์ม >> https://shorturl.at/wDY88สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาพร้อมให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีการศึกษา และให้คำปรึกษาด้านโสตฯ.อาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7

สำนักสื่อฯ ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงาน มศว Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต อาคาร 14 ชั้น 4 ทีมสำนักสื่อฯ พร้อมแล้ว ทีมบัณฑิตพร้อมยัง

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการฝึกอบรมในโครงการบูรณาการผลิตสื่อและทักษะเพื่ออนาคต หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe lightroom แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบูรณาการผลิตสื่อและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Adobe Lightroom Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom 📅 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 🔗 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroomวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.ณ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น 4[คลิกที่ลิ้งก์]https://drive.google.com/…/1x9alMkdmZgZCSmHeKVU…/view…  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom Read More »

สำนักสื่อฯร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค”

📣 สำนักสื่อฯ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค” สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค” โดยให้บริการถ่ายทอดสด แก่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีการจัดซุ้มขายกระทงในครั้งนี้รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://fb.watch/oAe5mmKXnd/ สุขสันต์วันลอยกระทง

สำนักสื่อฯร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “งานวัด 4 ภาค” Read More »

🎇🌕เคล็ดลับถ่ายภาพกลางคืนสวยด้วยสมาทโฟน เก็บภาพบรรยากาศงาน #ลอยกระทงมศว 2566 ในตีม “งานวัด 4 ภาค”

🎇🌕เคล็ดลับถ่ายภาพกลางคืนสวยด้วยสมาทโฟน เก็บภาพบรรยากาศงาน #ลอยกระทงมศว 2566 ในตีม “งานวัด 4 ภาค” โหมดถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพในตอนกลางคืนในที่มีแสงน้อย กล้องปกติจะทำให้ภาพที่ได้ออกมามืด เพียงเลือกโหมดกลางคืน (Night mode) กล้องจะประมวลผลภาพให้มีแสงสีและรายละเอียดมากที่สุด เทคนิค Long Exposuresปรับการรับแสงกล้องทำให้ภาพถ่ายที่ได้มีแสงต่อเนื่องเป็นเส้นตามการเคลื่อนไหวของจุดกำเนิดแสง มือถือสมาร์ทโฟนทั้งแอนดรอย (โหมด Pro) และไอโฟน (Live Photo)ปรับค่าการรับแสงต่างๆได้ โดยปรับ Speed shutter ให้มากกว่า 6 วินาทีขึ้นไป ยิ่งตัวเลขมากแสงที่ได้ก็จะเป็นเส้นยาวต่อเนื่องกันข้อควรระวังของเทคนิคนี้คือมือต้องนิ่ง ไม่อย่างนั้นภาพแสงที่ได้ก็จะไหวๆไม่เป็นเส้นสวยงาม แนะนำใช้ขาตั้งหรือวางกล้องไว้จะทำให้ปัญหานี้หมดไป ใช้แหล่งกำเนิดแสงจากรอบตัวแสงไฟจะช่วยให้ภาพกลางคืนมีความน่าสนใจมากขึ้น แหล่งกำเนิดแสงที่ต่างชนิดกันตั้งแต่หลอดไฟประเภทต่างๆ แสงจันทร์ ป้ายไฟ ก็จะทำให้ภาพที่ได้ออกมามีบรรยายที่แตกต่างกันไปด้วย เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพกลางคืนของเราได้

🎇🌕เคล็ดลับถ่ายภาพกลางคืนสวยด้วยสมาทโฟน เก็บภาพบรรยากาศงาน #ลอยกระทงมศว 2566 ในตีม “งานวัด 4 ภาค” Read More »

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และบุคลากร มศว เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom”

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และบุคลากร มศว เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom” Workshop  การตกแต่งแสงสีภาพ การตกแต่งภาพเฉพาะจุด วิธีการติดตั้ง Preset และการใช้งาน Preset การ Export ไฟล์ภาพเพื่อนำไปใช้งานทุกแพลตฟอร์มผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำโน้ตบุ๊กที่มีโปรแกรม Adobe Lightroom มาด้วยตนเอง   วิทยากรโดยคุณมานิตา ภัยวิมุติ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ และคุณวิชัยยุทธ ทองมาก นักวิชการโสตทัศนศึกษา วัน 15 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมสิขาบัณฑิต อาคาร14 ชั้น4 มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code หรือคลิ๊กลิ้งก์ >>> https://forms.gle/RhxDNygJKkfD8jhe6 <<<  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา โทร 11943

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และบุคลากร มศว เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom” Read More »

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โถงชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ Read More »

Scroll to Top